• 01 Mar
  to
  13 Jul2018
  Events

  The New Year Sale Artist Exhibited : Aditya Basak, Akbar Padamsee, Altaf, Arpita Singh, Atul Bhalla, Babu Xavier, Badri Narayan, Bhupen Khakhar, Bikash Bhattacharjee, B. Vithal, Chhatrapati Dutta, F. N. Souza, Ganesh Haloi, Hema Upadhyay, Himmat Shah, Homi Patel, G. R. Santosh, Gopal Ghose, Jamini Roy, Jayasri Burman, Jeram Patel, Jogen Chowdhury, K. K. Hebbar, K. G. Subramanyan, Krishen Khanna, Lalu Prasad Shaw, Laxma Goud, Madhvi Parekh, M. V. Dhurandar, Manu Parekh, M. F. Husain, Mukul Dey, Nandalal Bose, Prabhakar Barwe, Prabhakar Kolte, Ram Kumar, Rabin Mondal, Riyaz Komu, Ravinder Reddy, Rekha Rodwittiya, Sakti Burman, S. H. Raza, Seema Kohli, Shyamal Dutta Ray, Sunil Das, Sunil Padwal, Somnath Hore, Sohan Qadri, Walter D’Souza and Yashwant Deshmukh.
  Curated By : Gallery 7
  Time : 10:30 AM to 7:00 PM
  Date : 01 Mar 2018 to 13 Jul 2018
  100 Works by 50 Leading Indian Modern Artists.

  Show Extended Until 13th July 2018

  View Catalogue